Raspored rada lekara Dom Zdravlja Rakovica

Rakovica Beograd

Raspored rada lekara opšte prakse u Domu zdravlja Rakovica za period od 13. do 17. maja 2024. godine.

Punkt RakovicaPonedeljak 13.05.2024.Utorak 14.05.2024.Sreda 15.05.2024.Četvrtak 16.05.2024.Petak 17.05.2024.Subota 18.05.2024.Nedelja 19.05.2024.
Pre podneLekarA.VučinićA.VučinićA.VučinićA.VučinićA.VučinićB.Vasić 
A.KremićA.KremićA.KremićA.KremićA.KremićE.Hadzić 
M.MilosavljevićM.MilosavljevićM.MilosavljevićM.MilosavljevićM.Milosavljević  
SestraJ.TrivundzaJ.TrivundzaJ.TrivundzaJ.TrivundzaJ.Trivundza  
S.MitrovićS.MitrovićS.MitrovićS.MitrovićS.Mitrović  
G.TodorovićG.TodorovićG.TodorovićG.TodorovićG.Todorović  
S.Kisić Int.S.Kisić Int.S.Kisić Int.S.Kisić Int.S.Kisić Int.D.Blagojević int 
     G.Todorović 
     N.Kamenica 
Po podneLekarB.VasićB.VasićB.VasićB.VasićB.Vasić  
E.HađžićE.HađžićE.HađžićE.HađžićE.Hađžić  
T.BakovićT.BakovićT.BakovićT.BakovićT.Baković  
J.MaksimovićJ.MaksimovićJ.MaksimovićJ.MaksimovićJ.Maksimović  
SestraA.RakićA.RakićA.RakićA.RakićA.Rakić  
D.MikićD.MikićD.MikićD.MikićD.Mikić  
J.PavlovićJ.PavlovićJ.PavlovićJ.PavlovićJ.Pavlović  
D.Blagojević int.D.Blagojević int.D.Blagojević int.D.Blagojević POD.Blagojević int.