Besplatno odnošenje kabastog otpada

Elektronski otpad

Ekipe JKP “Gradska čistoća” će narednog vikenda, 3. i 4. februara 2024, besplatno odnositi kabasti otpad sa beogradskih ulica. Osim toga, građani imaju mogućnost da besplatno odlože elektronski otpad, uključujući stare televizore, računare, frižidere, šporete, kuhinjske i druge kućne aparate. Kabasti otpad i elektronski otpad mogu se ostaviti pored kontejnera ili ispred dvorišta, a ekipe “Čistoće” će ih ukloniti. Ova besplatna akcija tradicionalno se sprovodi svakog prvog vikenda u mesecu.

Građani treba da obaveste servisni centar Grada Beograda o količini i lokaciji kabastog i elektronskog otpada pozivom na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7.00 do 22.00, subotom od 8.00 do 14.00 ili na brojeve telefona na pogonima “Gradske čistoće” u opštinama gde žive.

Odnošenje kabastog smeća je besplatno samo za fizička lica. Pravni subjekti i preduzetnici mogu koristiti uslugu odnošenja kabastog smeća po povoljnim cenama, a usluga se naplaćuje po kubnom metru odnetog otpada i broju utrošenih sati. Građani mogu sami odneti kabasti i elektronski otpad na pogon JKP “Gradska čistoća” u opštini gde žive radnim danima od 8.00 do 13.30 ili pozvati ekipe “Čistoće” da ih uklone uz naknadu ostalim danima u mesecu. Kontaktni brojevi opštinskih pogona JKP “Gradska čistoća” dostupni su građanima za sve informacije.

Pogon JKP „Gradska čistoća“ Rakovica, Borska 9a; Telefon: 3591-921

Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *