Javni uvid u Nacrt PDR za gasifikaciju delova opštine Rakovica

Gasifikacija

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 21.9.2023. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za gasifikaciju delova opštine Rakovica, Gradska opština Rakovica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23)

Oglašava

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GASIFIKACIJU DELOVA OPŠTINE RAKOVICA, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu.

  1. JAVNI UVID obaviće se od 30. oktobra do 28. novembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).
  2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi JUP “Urbanistički zavod Beograd”, Bulevar despota Stefana br. 56, 14. decembra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su iznela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanoj formi, imaće priliku da argumentuju svoje primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
  3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
  4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 28. novembrom 2023. godine.
  5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici “Gradski oglasi”.

Tekst i grafičke predloge možete pogledati ovde.

foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *