Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 13.6.2023.godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, gradske opštine Rakovica i Voždovac, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) oglašava

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO NASELjA JAJINCI UZ ULICU JAKOVA GALUSA, GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA I VOŽDOVAC

  1. JAVNI UVID obaviće od 4. septembra do 4. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
  2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 26. oktobra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
  3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu).
  4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 4. oktobrom 2023. godine.
  5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *