Nacrt izmena i dopuna PDR za deo teritorije opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava, za blok 3

Javna prezentacija

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 18.4.2024. godine, utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava, za blok 3, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23)

oglašava
JAVNI UVID

u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz ulicu Kneza Višeslava, za blok 3

  1. JAVNI UVID obaviće se od 13. maja do 11. juna 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
  2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se 27. juna 2024. godine, u 13 časova, u zgradi JUP „Urbanistički zavod Beograda”, Bulevar despota Stefana 56. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
  3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
  4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
  5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 11. junom 2024. godine.
Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *