Zašto su laboratorijske analize krvi važne za zdravlje?

Pripremljeni uzorci krvi

Krv nosi sa sobom bogatstvo informacija o stanju našeg organizma, od nivoa hemoglobina do prisustva određenih enzima ili markera koji mogu ukazati na prisustvo bolesti ili poremećaja.

Laboratorijske analize pružaju detaljan uvid u funkciju organa poput jetre, bubrega, srca, kao i informacije o nivou hormona, šećera i masti u krvi. Ovi podaci pomažu lekarima da dijagnostikuju različite zdravstvene probleme, od anemije do dijabetesa ili infekcija.

Značaj redovnih analiza krvi

Preporuka je da se laboratorijska analiza krvi obavi barem jednom godišnje, ili idealno, dva puta godišnje, bez obzira na prisustvo ili odsustvo zdravstvenih problema. Ova analiza pruža važne informacije o opštem stanju organizma i može pomoći u otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema. Nakon posete lekaru, jedan od prvih koraka je obično provera krvne slike, koja može ukazati na moguće bolesti u razvoju.

Laboratorijska analiza krvi
Izvor: Canva

Analize vam omogućavaju da identifikujete potencijalne probleme pre nego što postanu ozbiljni, što vam daje priliku da preduzmete preventivne mere i očuvate vaše zdravlje. Takođe, analize krvi se koriste za dijagnozu bolesti, praćenje efikasnosti lečenja i praćenje promena u krvi tokom vremena.

Šta otkriva analiza krvne slike?

Analiza krvne slike pruža informacije o broju i stanju različitih vrsta ćelija u krvi, kao što su eritrociti (crvena krvna zrnca), leukociti (bela krvna zrnca) i trombociti (krvne pločice). Ovi parametri mogu ukazati na prisustvo određenih stanja ili oboljenja.

Eritrociti su zaduženi za prenos kiseonika iz pluća do drugih tkiva, pa je važno da se proveri da li su njihovi parametri u normalnom opsegu. Promene u broju eritrocita mogu ukazivati na anemiju ili druge probleme.

Leukociti su deo imunološkog sistema i štite organizam od infekcija. Povećan broj leukocita može ukazivati da se organizam bori sa infekcijom, dok smanjen broj može ukazivati na oslabljen imuni sistem.

Trombociti su važni za proces zgrušavanja krvi. Njihov nedostatak može uzrokovati probleme sa zgrušavanjem, dok njihovo povećanje može biti znak nekih bolesti ili stanja.

Krvna slika je važan deo dijagnostike, ali se ne posmatra samo kroz jedan parametar. Lekar uzima u obzir kompletnu analizu kako bi postavio tačnu dijagnozu i odredio dalji tretman. Zato je važno da se rezultati analize krvne slike tumače od strane stručnog lica, a ne da se samostalno interpretiraju.

Sve analize na jednom mestu

Laboratorija Rakovica nudi vrhunsku stručnu uslugu u oblasti medicinsko-biohemijskih i mikrobioloških analiza. U laboratoriji, rad nadgledaju i validiraju stručnjaci – specijalisti medicinske biohemije i mikrobiologije.

Laboratorija Beograd nudi širok spektar hematoloških analiza, uključujući kompletnu krvnu sliku i sedimentaciju eritrocita, kao i analize urina i hemostazu (koagulacija).

U cilju pružanja najbolje moguće dijagnostike, pacijentima se preporučuje da naglase sve informacije koje bi mogle biti važne za ishod analize ili u slučaju specifičnih zdravstvenih stanja (kao što su trudnoća, hronične bolesti, terapija steroidima, alergija na lekove itd) prilikom predaje uzoraka za mikrobiološku obradu.

Izvor: Canva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *