Rani javni uvid povodom izrade PDR za blok između ulica: Oslobodilaca Rakovice, Oslobođenja i tramvajske okretnice, opština Rakovica

Javni uvid rekonstrukcija - Rakovica

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 2.11.2023. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Oslobodilaca Rakovice, Oslobođenja i tramvajske okretnice, Gradska opština Rakovica, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

oglašava

RANI JAVNI UVID
za potrebe izrade

PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA BLOK IZMEĐU ULICA: OSLOBODILACA RAKOVICE, OSLOBOĐENjA I TRAMVAJSKE OKRETNICE, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA

  1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 13. do 27. novembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
  2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
  3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
  4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. novembrom 2023. godine.

Dokumentaciju možete pogledati ovde.

Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *