Rani javni uvid za potrebe izrade PDR za deo naselja Kijevo, opština Rakovica

Nacrt

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 28.03.2024. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za deo naselja Kijevo, Gradska opština Rakovica, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

Oglašava

RANI JAVNI UVID

za potrebe izrade

PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO NASELjA KIJEVO, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 15. do 29. aprila 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

  1. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
  2. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
  3. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 29. aprilom 2024. godine.
Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *