Vodič za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu

Nelegalno izdrađeni objekti Rakovica

Prijavljivanje i podnošenje zahteva za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu počelo je 15. septembra i trajaće do 15. oktobra. Na teritoriji opštine Rakovica podnošenje zahteva se vrši u Uslužnom centru GO Rakovica, na šalterima 10 i 11, dok su šalteri 12 i 13 namenjeni pripremi neophodne dokumentacije. Šalteri Gradske opštine Rakovica u ulici Miška Kranjca broj 12 radiće svakog radnog dana od 8 do 20 časova.

POTREBNA DOKUMENTA

 • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
 • Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

 • Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;
 • Ugovor o kupovini objekta u izgradnji;
 • Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;
 • Ugovor o zajedničkoj izgradnji;
 • Ugovor o poklonu;
 • Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju;
 • Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
 • Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;
 • Pravosnažna sudska presuda;
 • Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:

 • Dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;
 • Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje – u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:

 • Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;
 • Izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.

Sve izjave vlasnik dostavlja u formi propisanoj zakonom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću!

Uputstvo za građane o priključenju nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu možete preuzeti ovde.

DOKUMENTA NEOPHODNA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Zahtev fizičkog lica za privremeno priključenje možete videti i preuzeti na sledećem linku:

Zahtev fizičkog lica 2023.

Zahtev stambene zajednice za privremeno priključenje možete videti i preuzeti na sledećem linku:

Zahtev stambena zajednica 2023.

Obavezna izjava za građane koji imaju prebivalište na nepokretnosti:

OBAVEZNA-Izjava-ima prebivalište

Obavezna izjava za građane koji nemaju prebivalište na nepokretnosti:

OBAVEZNA-Izjava-nema prebivalište

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *